Verkeer
Infra
Mobiliteit

Asset management

Vragen die leven bij opdrachtgevers:

 • Hoe goed voldoen we aan de doelstellingen?
 • Hoe goed kunnen we het moment van vervanging of reparatie bepalen?
 • We moeten doelmatiger en kostenefficiënter gaan werken. Hoe doelmatig beheren we nu onze openbare ruimte, onze wegen en onze riolering?

Asset = iets waaraan waarde wordt toegekend, iets bruikbaars of nuttigs Management = beheer, bestuur, verzorging

Dus: assetmanagement is dus zorgen voor je spullen die je nuttig of waardevol acht.

Anders gezegd: assetmanagement is het geheel van systematische en gecoördineerde activiteiten en toepassingen waarmee een organisatie optimaal en duurzaam zijn assets en assetsystemen beheert en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen gedurende de gehele levenscyclus, met als doel het realiseren van het strategische bedrijfsplan en de doelstellingen van de organisatie.

Megaborn kan daarbij helpen:

  • Rol Megaborn: adviseur van de owner
  • Missie: Wegbeheerders helpen wegen op een veilige, betrouwbare en duurzame manier voor de gemeenschap te beheren voor huidige en toekomstige generaties.
  • Visie: betaalbare wegen en riolering en tevreden gebruikers en omwonenden
  • Strategie:
   • Doelmatigheid handen en voeten geven
    • Doelen stellen
    • Key performance en prestatieindicatoren formuleren
    • Stuurmaatregelen bepalen
    • Bepaling van effecten van stuurmaatregelen
    • Bepaling van inzet middelen
   • Leercycli in bouwen (vervanging)
    • Plan, do, check, act -> lerende organisatie
   • Integraal werken: op systeemniveau
   • Kosten eerlijk verdelen: eigen verantwoordelijkheid gebruikers
   • Samenhang van de besturende organisatie en het te besturen systeem

Wij hebben de kennis die daarvoor nodig is; kennis:

  • van risico- en programmamanagement
  • van voorspelmodellen voor het gebruik van infrastructuur
  • van de toestand en het functioneren van weg- en rioleringssysteem
  • van maatschappelijke kosten- batenanalyses
  • van Systems Engineering
  • van Value Engineering
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen