Verkeer
Infra
Mobiliteit

Trekker in Duurzaam GWW

De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidaspecten vanaf een vroege planfase en het streven naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit. Het meewegen van duurzaamheidaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door te geven naar de volgende projectfase.

De Aanpak Duurzaam GWW bestaat uit een stappenplan per fase in GWW-projecten. Het stappenplan geeft per projectfase invulling aan de gewenste aanpak om projecten te verduurzamen. De Aanpak is voor alle projecten en contractvormen in de GWW toepasbaar.

  • Stap 1 – Analyse vraag en ambities
  • Stap 2 – Onderzoeken kansen
  • Stap 3 – Vastleggen ambities en kansen
  • Stap 4 – Vertaalslag naar eisen en ontwerp
  • Stap 5 – Afweging en toetsen op duurzaamheid
  • Stap 6 – Verantwoording en overdrachtsdocument

Megaborn biedt ook op maat gemaakte trainingen in Duurzaam GWW voor alle soorten organisaties. Daarnaast kunnen we met behulp van verschillende tools werken aan de duurzaamheidsambities binnen uw projecten of organisatie (https://www.werkenaanduurzaamheid.nl/tools/). 

Voor meer informatie over de Aanpak Duurzaam GWW of trainingen ga naar werkenaanduurzaamheid.nl of neem contact op met Niels van Amstel (niels.van.amstel@megaborn.com)

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen