Verkeer
Infra
Mobiliteit

Training Duurzaam GWW

Megaborn verzorgt trainingen op het gebied van de Aanpak Duurzaam GWW voor iedereen die werkzaam is in de GWW- en spoorsector. De trainingen zijn gebaseerd op projectervaringen. Megaborn heeft ruime ervaring met het geven van trainingen en is daarnaast mede ontwikkelaar en grondlegger van en de Aanpak Duurzaam GWW. En als toepasser ervan op projecten beschikken we over de kennis wat werkt en wat beter kan. Onze kennis is dus zeer uitgebreid en dit brengen we graag over.

Tijdens onze trainingen worden de basisvaardigheden ontwikkeld en verbeterd en worden nieuwe methoden geïntroduceerd. Onze trainingen geven een directe vertaalslag naar de eigen praktijk. Tijdens een training staat de praktijk van de deelnemer centraal en de werkwijze kenmerkt zich als ‘leren door te doen’. Deze beproefde combinatie van praktijkcases en oefenen heeft zijn effectiviteit al jaren bewezen. Daarnaast worden er praktische handvatten uitgereikt om nog effectiever te handelen en te communiceren. Door trainers uit de praktijk.

Met de training Aanpak Duurzaam GWW leert u op een praktische manier samen duurzaamheid in projecten in de GWW sector concreet te maken. En leert u duurzaamheidskansen en -ambities in kaart te brengen en maatregelen en actoren te bepalen.

Bent u geinteresseerd in de training Duurzaam GWW, neem dan contact op met niels.van.amstel@megaborn.com.

Megaborn biedt een drietal trainingsmethoden:

Leerdoelen
De e-learning & workshop heeft de volgende leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in de toepassingsmogelijkheden van de Aanpak Duurzaam GWW;
  • Inzicht krijgen in toepassing van de diverse tools;
  • Inzicht krijgen hoe tools samenhangen met andere methodieken en hoe ze ondersteunen bij het helder krijgen van de vraag, een contract en de realisatie in een project;
  • Inzicht hoe de verschillende methodieken helpen bij de communicatie;
  • Toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW aan de hand van een case.

Inhoud
De cursus start met een digitaal trainingspakket (e-learning) van circa 6 uur. Dit pakket bestaat uit 4 leermodussen inclusief audio. Hierin wordt ingegaan op de achtergrond van de Aanpak Duurzaam GWW (module 1), de processen en methodieken van de Aanpak (module 2) en de instrumenten die gebruikt worden in de Aanpak (module 3). De vierde module omvat een eindtoets ter voorbereiding op het 2e onderdeel, de workshop. De praktijkgerichte workshop duurt een halve dag en bestaat uit een reflectie op de e-learning, het uitvoeren van een praktijksimulatie om tot een gezamenlijk Ambitieweb en set aan maatregelen te komen en praktische tips. De workshop wordt toegespitst op de achtergrond van de deelnemers/deelnemende organisatie.

Het Duurzaam GWW ontwikkeltraject werkt vanuit het principe: het gaat niet om veranderen of primair nieuwe dingen leren doen, maar om het goede steeds beter te doen, vanuit de praktijk van alledag, met de processen van alledag. En om het steeds beter te willen doen. Duurzaam GWW is niet iets extra’s, maar business-as-usual. En het hoeft ook niet meer tijd en geld te kosten als het al vroeg in het project effectief wordt opgepakt. En als de condities en de mindset zodanig is dat het ook tot succes kan leiden.

Daarom is de ontwikkelaanpak er op gericht om DGWW-procesverbeteringen en schijnbaar nieuwe aspecten, die men in theoretische vorm heeft geleerd in de e-learning, op natuurlijke wijze in te laten passen in de gangbare processen.

In het ontwikkeltraject gaat het om ‘learning on the job’: We gaan met de deelnemers het diepe in en zorgen dat er echt spanningen worden ervaren, niet om te weerstanden op te roepen maar om mensen te laten ervaren hoe je dan vanuit samenwerking creatief wordt en out-of-the-box leert denken. Duurzaamheid gaat namelijk ook over samenwerken en samen focus aanbrengen, ambities durven stellen, anderen durven te betrekken, te leren van ervaringen en keuzes durven maken. We doen dit in een echt project om het concreet en persoonlijk te maken, anders wordt het te gemakkelijk om in oud gedrag terug te vallen. We doen dit uiteraard wel begeleid om een veilige leeromgeving (wel in een echt project) te creëren. Het effect hiervan is dat de deelnemers ervaren hoe het kan, wat bij hun past en hoe ze zich verantwoordelijk voelen om het te blijven doen en blijven verbeteren. Maar dat ze daardoor ook beter kunnen delen van wat wel werkt en wat niet en hoe collega’s verbeteringen kunnen aandragen.

Het coachingstraject dient om de implementatie van Duurzaam GWW in de projecten in het algemeen van het waterschap op natuurlijke wijze verder te begeleiden en te stimuleren, bij zowel de eigen organisatie als externe partijen.

Voor dit coachingstraject zijn een aantal hoofddoelen geformuleerd:

  • Zorgen dat in projecten Duurzaamheid gemaximaliseerd wordt en de Aanpak Duurzaam GWW goed wordt opgepakt (intern en extern);
  • Zorgen dat Duurzaamheid goed wordt verankerd in de stukken voor het initiatief, planfase, ontwerpfase, de offertes, de contracten en de keuze voor de wijze van marktbenadering en bouworganisatiemodel;
  • Zorgen dat leerervaringen worden geborgd en gedeeld in de afdelingen en over de projecten heen;
  • Zorgen dat de Aanpak wordt verankerd in de werkmethoden van het waterschap, door in de ruimte die het project daarvoor biedt handvatten aan te geven.

Om te zorgen dat in nader te bepalen projecten duurzaamheid en Duurzaam GWW goed worden opgepakt en duurzaamheidskansen worden benut is het gewenst dat er een aantal activiteiten worden verricht in de meer conditionerende zin.

Megaborn zal optreden in de coachingsrol van soort ‘QA-quality assurance’ in de schil om projecten heen. Met als achtergrond de coaching/advies-expertise en de expertise van Duurzaam GWW met uitgebreide ervaring op diverse grote en kleine projecten en beleidsaspecten om gericht de juiste adviezen/ideeën aan te reiken te geven en de juiste coachende impulsen te geven.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen