Verkeer
Infra
Mobiliteit

Investeer in de voetganger!

Waarom investeren in de voetganger?

Maar liefst 70% van alle verplaatsingen in Nederland gaat geheel of gedeeltelijk te voet. Lopen is onze meest natuurlijke manier van voortbewegen. Het is gezond voor lichaam en geest, ideaal voor reflectie en stimuleert onderweg ook ontmoetingen. Lopen is ook bevorderlijk voor het milieu. Korte en aantrekkelijke looproutes naar het station of de bushalte, maakt het aantrekkelijker om te reizen met het openbaar vervoer en de auto wat vaker te laten staan. Dit zorgt voor minder files en minder CO2-uitstoot. Lopen vraagt relatief weinig ruimte in onze steeds drukker wordende steden en het is relatief goedkoop. Redenen genoeg dus om lopen (naast fietsen) hoog op de politieke prioriteitenlijst te zetten.

Mensen hebben verschillende motieven om te lopen. Dé voetganger bestaat niet: zo zijn er recreatieve wandelaars, forensen die zich snel willen verplaatsen van A naar B, winkelend publiek, kinderen, senioren en mindervaliden. Bij het bedenken van plannen en maken van ontwerpen is het belangrijk vooraf helder te hebben wie centraal staat.

Gedrag en mindset

De keuze of we uiteindelijk gaan lopen heeft te maken met persoonlijke factoren (wat kan ik, wat wil ik), situationele factoren (doel en motieven, hoe is situatie vooraf, bijv. het weer) en ruimtelijke kenmerken (wat is de afstand, hoe ziet de route eruit). Onderstaand figuur laat dit ook zien.

Aspecten die bepalen of we uiteindelijk gaan lopen: persoonlijke factoren, situationele factoren en ruimtelijke kenmerken

De beleving van de looproute speelt ook mee of we voor lopen kiezen. Een looproute kan aantrekkelijk zijn, omdat het veel voorzieningen nabij met elkaar verbindt, comfortabel is (schaduw, droog, verlichting) of juist uitdagend is (avontuur, stimulans, kwaliteits-/sportroute).

Specifiek over nabijheid: hierin zie je een verschuiving ontstaan. Tot voor kort waren we bereid dagelijks een flinke tijd te reizen voor de meest geweldige baan. Echter, we vinden het ook steeds vaker prettig om alles dichtbij te hebben. Nabijheid maakt gelukkig. Door te investeren in nabijheid (alternatieve werkvormen, hub’s, goede en aantrekkelijke routes, etc.) kunnen we lopen stimuleren!

Een aantrekkelijke loopomgeving

De openbare ruimte is van ons allemaal: om ons te verplaatsen of te verblijven. En deze ruimte is schaars. Genoeg reden om aandacht te hebben voor alle vormen van mobiliteit. Op het gebied van het maken van voetgangersbeleid en het verbeteren van voorzieningen zijn verschillende kwaliteitseisen te definiëren (zie figuur hieronder, afgeleid van de piramide van Maslov):

Kwaliteitseisen voetgangersbeleid en -voorzieningen (afgeleid van de piramide van Maslov)

 1. Aantrekkelijk: verleiden, variatie, ‘wat te zien’, levendigheid, gevarieerde beplanting
 2. Comfortabel: vrijliggend zonder auto’s/hinder, ‘rondje’ mogelijk, voldoende breed/vlak/stroef?
 3. Veilig: sociale veiligheid, verkeersveiligheid, goed onderhouden, voldoende zichtlijnen van/naar omgeving (bijv. woningen)
 4. Toegankelijkheid: begaanbaarheid, leesbaarheid
 5. Uitvoerbaarheid: afstand, directheid

Wanneer de onderste drie aspecten van de piramide onvoldoende zijn, zal dit ervoor zorgen dat mensen niet gaan lopen. De bovenste twee aspecten van de piramide maken het verschil of we plezierig of onplezierig lopen.

Het is belangrijk dat er daadwerkelijk ruimte komt voor de voetganger. In de praktijk zien we regelmatig dat trottoirs met voldoende breedte zijn ontworpen, maar vol staan met objecten. Denk bijvoorbeeld aan fietsen en scooters die op het voetpad zijn geparkeerd, winkels die hun reclameborden of koopwaar buiten plaatsen of horeca die hun terrassen uitbreiden over de zone voor voetgangers. Het is dus van belang prioriteiten te stellen. Laten we nu ècht ruimte maken voor de voetganger!

Wat kan Megaborn betekenen?

Bij Megaborn zetten we ons dagelijks in voor een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte. Ook op het gebied van de voetganger. Enkele voorbeelden van concrete producten en diensten zijn:

 • Voetgangersbeleid ontwikkelen (mobiliteitsbeleid, actieplan voetganger);
 • Een walkability-tool ontwikkelen (Hoe beloopbaar is het gebied?);
 • Een verkeersveiligheidsanalyse uitvoeren: cijfers over voetgangersonveiligheid verzamelen, analyseren met een geografisch informatiemodel (GIS) en visualiseren middels een GIS-dashboard;
 • Een quickscan van de huidige loopvoorzieningen uitvoeren: Wat is het voetgangersnetwerk, wat is de kwaliteit ervan, en welke mogelijkheden zijn er voor verbetering?;
 • Aantrekkelijke en toegankelijke looproutes en oversteekplaatsen ontwerpen;
 • Het opzetten van campagnes en/of workshops om de loopcultuur te stimuleren.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor dit onderwerp? Neem dan contact op met Jeroen van Wijngaarden via jeroen.van.wijngaarden@megaborn.com

 

Geraadpleegde bronnen:

- College van Rijksadviseurs (2020) Naar een gezonde stad te voet

- CROW (2020) Kennismodule Voetgangers

- Molster, A. (2020) Loop!

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen