Verkeer
Infra
Mobiliteit

Laadinfrastructuur voor een emissieloze mobiliteit

Het mobiliteitssysteem raakt steeds meer verweven met het energiesysteem. In het regeerakkoord staat dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos moeten kunnen rijden. Als onderdeel van het Klimaatakkoord is daarnaast de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. Die geeft aan dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal plug-in hybride of volledig elektrische auto’s. 

Gemeentes zijn verplicht een trekkende rol te nemen bij de uitrol van publieke laadinfrastructuur. U hoeft dit als gemeente niet alleen te doen. Via een collectieve aanbesteding verlenen sommige provincies namens een aantal gemeentes een concessie aan een zogenoemde Charge Point Operator (CPO). De CPO is verantwoordelijk voor de plaatsing, het beheer, onderhoud en exploitatie van publieke laadinfrastructuur. Door slimme koppelingen te maken, kunnen wij uw organisatie helpen met integreren van energiesysteem in de schaarse openbare ruimte.

Voor strategische locaties van laadpalen en om wildgroei van laadpalen in openbare laadpalen te voorkomen is beleid nodig. Vragen als: waar komt een laadpaal in de openbare ruimte, onder welke voorwaarden en moet het een AC- of DC-laadpaal worden blijven een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast is een correct handhavings- en gebruiksbeleid ook van  belang. Onze verkeerskundigen staan klaar om u te adviseren over laadpalenbeleid, het toetsen van aanvragen en het voorbereiden van verkeersbesluiten.

Neem voor meer informatie over laadpalen contact op met de heer Maarten Thijs, adviseur mobiliteit en duurzaamheid, via tel. 06 156 724 71 of per e-mail maarten.thijs@megaborn.com. Hij kan u ook helpen bij het elektrificeren van uw  autovloot.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen