Verkeer
Infra
Mobiliteit

Sustainable Urban Mobility Plan

Vanwege ontwikkelingen als de toenemende uitstoot van schadelijke stoffen, geluidhinder en autogebruik is duurzaamheid de laatste jaren ‘trending topic’. Vanuit deze gedachte heeft de Europese Unie (EU) het SUMP ontwikkeld. SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Plan en focust zich dus op duurzame mobiliteit. Het is een strategisch plan dat is ontworpen om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van mensen en bedrijven en hun omgeving om zo een betere leefkwaliteit te creëren.

Het SUMP streeft doelen na als het waarborgen van het mobiliteitssysteem, het verbeteren van de veiligheid (verkeer en sociale), het verbeteren van de efficiency en kosteneffectiviteit, het verminderen van luchtverontreiniging, geluidhinder, CO2-emissies en energieverbruik en een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk en hoogwaardig bedrijfsklimaat.

Megaborn heeft ervaring met het opstellen van een SUMP en is in staat een plan en visie te creëren waarvoor draagvlak is bij alle stakeholders en waarmee maximale duurzaamheid wordt gerealiseerd. Tevens vormt een SUMP een voorwaarde om in de nabije toekomst in aanmerking te komen voor Europese subsidies. Dankzij de koppeling met de aanpak Duurzaam GWW heeft Megaborn het proces van SUMP geoptimaliseerd.

Wilt u uw gemeente ook klaar maken voor een duurzame toekomst met een SUMP-proof beleid neem dan contact met ons op.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen