Verkeer
Infra
Mobiliteit

Verkeerscirculatieplan Numansdorp

De gemeente Cromstrijen heeft in 2012 het Verkeerscirculatieplan Numansdorp opgesteld. Dit plan richtte zich met name op de verkeersafwikkeling in het centrum van Numansdorp en diende onder andere als basis voor het instellen van eenrichtingsverkeer in de Voorstraat. Sinds 2012 zijn diverse ontwikkelingen gerealiseerd of in plannen vastgesteld, zoals de gefaseerde woningbouwontwikkeling in de Torensteepolder, de aanleg van een ontsluitingsweg naar de Torensteepolder en een rotonde in de Wethouder van der Veldenweg. Ook is er sprake van groei van het auto- en vrachtverkeer. Genoemde ontwikkelingen zijn van invloed op de omvang en routering van het verkeer. Welke invloed hebben de nieuwe ontwikkelingen op de verschillende straten in Numansdorp? De gemeente besloot daarom tot een actualisatie van het Verkeerscirculatieplan Numansdorp.

U als bewoner van of ondernemer uit Numansdorp kent de verkeerssituatie op de hoofdwegen als geen ander. Daarom is het van belang u bij dit proces te betrekken. Uw ervaringen met huidige knelpunten en uw wensen ten aanzien van de oplossingen vormen een belangrijk onderdeel bij het opstellen van het verkeerscirculatieplan. Door middel van het invullen van deze enquête kunt u uw ervaringen kenbaar maken. U kunt de enquête invullen tot en met maandag 5 maart 2018. Tijdens een participatiebijeenkomst medio april 2018 wordt het Verkeerscirculatieplan, inclusief de resultaten uit deze enquête, gepresenteerd.

Klik hier om de enquête in te vullen

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen