Verkeer
Infra
Mobiliteit

Inrichtingsplan groenrenovatie Wagenaarstraat, Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft samen met de werkgroep een inrichtingsplan opgesteld voor de groenrenovatie in de Wagenaarstraat in Schijndel.

 

Projectkaders

De kaders voor het project zijn:

Groen:

 • Gezonde toekomstbestendige bomen behouden
 • Instandhouden van de groenstructuur waarbij nieuwe bomen duurzame groeiplaatsen hebben gekregen en de juiste boomkeuze per locatie
 • Planten van nieuwe bomen is niet mogelijk op bestaande kabels en leidingen

Verkeer:

 • Straat blijft een 30 km/u-zone, met gelijkwaardige kruispunten
 • Handhaven parkeervakken en inritten

Riool:

 • Geen werkzaamheden aan hoofriool en huisaansluitleidingen
 • Handhaven straat- en trottoir kolken en indien nodig verplaatsen

Wegenbeheer:

 • Toekomstbestendig wegprofiel toepassen, zowel boven- als ondergronds voldoende ruimte voor de verschillende functies, riool, bomen en verhardingen
 • Herstellen en eventueel aanpassen van trottoir met bestaande materialen

Overig:

 • Bestaande lichtmasten handhaven
 • Geen geplande werkzaamheden aan kabels en leidingen

 

Toelichting op het ontwerp in hooflijnen:

 • De zes Amberbomen en de onderbeplanting voor Wagenaarstraat huisnrs. 15 t/m 25 worden verwijderd. Na het inrichten van een goede ondergrondse groeiplaats, ter voorkoming van nieuwe wortelopdruk, worden hier drie nieuwe bomen geplant met nieuwe onderbeplanting. In het verlengde van deze vakken worden ook twee nieuwe plantvakken gemaakt, een op de hoek bij huisnr. 25 en een bij huisnr. 15. In deze vakken worden vanwege de aanwezige kabels en leidingen geen bomen geplant. Waar nodig wordt de bestrating hersteld. Ook de Amberboom op de hoek Wagenaarstraat - Diepenbrockstraatwordt gekapt. Hier komt een nieuwe boom met onderbeplanting;
 • De haag in de bocht bij Diepenbrockstraat huisnr. 1 blijft gehandhaafd; 
 • De haag in de bocht bij Wagenaarstraat huisnr. 8 wordt verwijderd. Om de bestaande eik op deze hoek meer groeiplaats te geven wordt het trottoir aan de zijde van Wagenaarstraat 4 en 6 opgeheven. Er wordt een oversteekmogelijkheid gecreëerd vanaf huisnr. 8 naar huisnr. 11. De zeven parkeervakken aan de zijkant van huisnr. 8 worden in de richting van de weg verschoven en voorzien van “groene” verharding. Dit zijn kunststof tegels geschikt voor de belasting met auto en ingezaaid met gras. De overblijvende groenstrook achter en naast de parkeervakken wordt breder en opnieuw ingepland met drie bomen, hagen en onderbeplanting;
 • De drie Amberbomen voor huisnrs. 4 en 6 worden gekapt. Ook hier komt het voetpad te vervallen. Tussen de bestaande inritten komen twee nieuwe bomen en nieuwe onderbeplanting;
 • Tussen Wagenaarstraat huisnr. 4 en de Meierijstraat wordt de bestaande situatie gehandhaafd. 

Klik op de inrichtingstekening met beplantingskeuzen om deze in detail te bekijken


Klik om meer te laden
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen