Verkeer
Infra
Mobiliteit

Gemeente Soest heeft in haar verkeersbeleid opgenomen dat ze op de hoofdwegenstructuur oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer wil hebben, op maximaal 400 meter uit elkaar. Om dit doel te bereiken, zijn op 3 locaties nieuwe oversteekvoorzieningen gewenst. De gemeente heeft Megaborn gevraagd om voor deze locaties verkeerskundig advies te geven en een ontwerp te maken van een mogelijke oversteekvoorziening.


Op de 3 locaties zijn nu geen oversteekvoorzieningen aanwezig. Megaborn zal advies geven over de mogelijk en wenselijke vorm van de oversteekvoorziening waar dit ruimtelijk moeilijk inpasbaar is. Het zal worden uitgewerkt in:

  • een verkeerskundige notitie met advies voor de mogelijke maatregelen;
  • een schetsontwerp per locatie (inclusief rijcurvesimulaties);
  • een indicatieve kostenraming per locatie;
  • een presentatieontwerp ten behoeve van de communicatie met bewoners.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen