Verkeer
Infra
Mobiliteit

Half september is de eerste schop in de grond gegaan bij de herinrichting van de Prins Hendrikstraat in Drunen. Het projectgebied omvat het gedeelte tussen de Lipsstraat en Dillenburgstraat. In de nabije omgeving hebben verschillende ontwikkelingen plaats gevonden, waardoor de straat wordt afgewaardeerd. Zo wordt de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en ingericht als een tweerichtingenfietspad. Hierbij zal de kruising met de Lipsstraat en de doorsteek voor gemotoriseerd verkeer tussen het parkeerterrein bij de sportvelden en de Cees van Delftstraat worden aangepast en vernieuwd.


Megaborn heeft het gehele voorbereidingstraject van inventarisatie tot en met aanbesteding ondersteund. Zo is verkeerskundig advies gegeven over de nieuwe inrichting van de weg en het parkeerterrein bij de sportvelden. Ook is het ontwerp in verschillende stappen (van SO naar VO en DO) tot stand gekomen. Na aanleiding van het definitieve ontwerp is ook een raming opgesteld en bestek uitgewerkt. In de daaropvolgende fase heeft Megaborn de aanbesteding begeleid.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen