Risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid

“Waarom doet de gemeente niets aan deze onveilige situatie? Moet het eerst mis gaan voordat de gemeente iets gaat doen?” Uit de geregistreerde ongevallen blijkt niet dat het desbetreffende kruispunt gevaarlijk zou zijn. Daarom is er nu de ‘risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid’. Megaborn kijkt niet alleen naar ongevalslocaties, maar we herkennen ook andere potentieel gevaarlijke locaties uit wegkenmerken, rijsnelheden en risicogroepen. Met als doel het aantal verkeersslachtoffers structureel verder te verlagen. Zo kan u als wegbeheerder pro-actief aan de slag met verkeersveiligheid, want voorkomen is beter dan genezen.

Risicoanalyse gemeente Epe

Megaborn heeft voor de gemeente Epe een risicoanalyse gemaakt. Op basis van het ongevallenbeeld zijn de risicogroepen geïdentificeerd en vanuit het verkeersbeeld zijn de risicolocaties bepaald. Belangrijke kenmerken die hierin o.a. zijn meegenomen zijn de gereden snelheden van het verkeer, de maximumsnelheid, de verkeersintensiteit, de wegcategorisering en de aanwezigheid van fietsvoorzieningen. Deze aspecten zijn met behulp van GIS over elkaar gelegd (zie de afbeelding hieronder). Met de GIS-data zijn analyses gemaakt en daarmee is een overzicht van risicolocaties gemaakt.

 Printscreen Dashboard Risico-analyse Epe

Een voorbeeld van een interactief dashboard met de risicoanalyse in GIS.

Bij de analyse voor Epe zijn de volgende prestatie-indicatoren gehanteerd: snelheid, snelheidsoverschrijding, intensiteiten, fietsroutes, looproutes, landbouwroutes, wegcategorisering, fietsvoorziening, voetpaden, schoolzones, oversteekvoorzieningen, parkeervoorziening, verhardingstype, rijbaanscheiding en snelheidsremmende maatregelen. Door het toevoegen van meerdere indicatoren kan een analyse eventueel nog gedetailleerder worden uitgevoerd. Hierin sluiten we graag aan op de specifieke wensen en doelen van de opdrachtgever. In de analyse voor de gemeente Epe hebben we samen met de opdrachtgever de weging van de verschillende prestatie-indicatoren bepaald, op basis waarvan de risicothema’s en de prioritering zijn uitgewerkt.

Vanuit de prioritering van de risicothema’s wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit de GIS-database kunnen we vervolgens (jaarlijks) monitoren wat de effecten zijn van het uitvoeringsprogramma.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het uitvoeren van een risicoanalyse in uw gemeente? Neem dan contact op via de contactinformatie rechts bovenaan deze pagina.

Meer weten over wat wij doen met GIS? Kijk dan hier: https://www.megaborn.com/themas/gis

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang