Ontwerp en raming snelfietsroute

Megaborn heeft van de gemeente Sint-Michielsgestel, mede namens de gemeenten Den Bosch en Meierijstad, opdracht gekregen voor het maken van een schetsontwerp en kostenraming voor de snelfietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel, parallel aan de N279. In de huidige situatie is er al een fietsverbinding tussen beide plaatsen, maar de provincie Noord-Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Meierijstad willen deze veel gebruikte fietsverbinding opwaarderen naar een hoogwaardige snelfietsroute.

Snelfietsroutes

Snelfietsroutes zie je steeds meer en zijn erg in trek bij fietsers. Een snelfietsroute zorgt voor een snelle, directe en veilige verbinding tussen (regionale) herkomsten en bestemmingen en zijn hoogwaardig (meer comfort). Daardoor leveren snelfietsroutes een bijdrage aan bereikbare en leefbare steden, zorgen ze voor fittere werknemers (vaker op de fiets naar het werk), dragen ze bij aan een beter milieu en zorgen ze voor vermindering van files op de wegen. Megaborn ziet grote voordelen van fietsen en zet dan ook uitgebreid in op fietsstimulering en -projecten.

Van quickscan naar uitwerking

De provincie en gemeenten hebben het tracé van de snelfietsroute bepaald en een quickscan uitgevoerd van de huidige weginrichting en mogelijke kansen en oplossingsrichtingen van de verschillende wegvakken en kruispunten op dit tracé. Op basis hiervan werkt Megaborn de route uit in een schetsontwerp en globale kostenraming. Hierbij is de route opgedeeld in verschillende delen. Zo zijn er delen met een bestaand, voldoende breed fietspad. Deze zullen nauwelijks aanpassingen nodig hebben. Andere delen, zoals wegen met relatief veel autoverkeer en kruisingen met drukke wegen zijn een grotere uitdaging. Sommige wegen worden omgebouwd tot fietsstraat. Megaborn maakt de verschillende mogelijkheden inzichtelijk en adviseert de provincie en gemeenten, waarna de route verder wordt uitgewerkt.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang