De kracht van technologie in de civiele techniek

Door: ing. Th.A.J.M. Megens, Algemeen directeur

Het is een feit dat technische innovaties niet snel worden opgepakt in de civiele sector. De civiele ontwikkel- en onderhoudssector is nog steeds overwegend conservatief. Grote projecten kenmerken zich vaak door krappe marges en veel manuren, waardoor er weinig ruimte overblijft voor investeringen. De productiviteit is in de afgelopen 30 jaar zelfs gedaald.

Nieuwe technologieën bieden enorme kansen om meer operationele efficiëntie te krijgen. Als bedrijven hun prestaties in de toekomst willen verbeteren moeten ze ‘next generation’ technologieën omarmen en digitale middelen gebruiken om product onzekerheden te verlagen en hun werkkapitaal te verhogen. Echter zullen technologieën nooit volledig de menselijke taken overnemen, omdat menselijke eigenschappen zoals creativiteit, oplettendheid en emoties onvervangbaar zijn. In dit artikel vertellen wij u welke technische innovaties het management van civiele infrastructuur zullen veranderen.

Robots

In de Verenigde Staten zijn bouwvakkers lastig te vinden. Zo is er een nieuw record voor het laagste percentage werkelozen binnen de bouwsector ooit. Dit tekort aan arbeidskrachten maakt het potentieel van robots erg aantrekkelijk. Zo zijn robots niet alleen toepasbaar voor makkelijke taken zoals metselen en schilderen, maar ook voor complexere toepassingen, zoals exoskeletten voor arbeiders tijdens fysiek zwaar werk. Er wordt verwacht dat in de komende vijf jaar duizenden robots worden ingezet om het tekort aan arbeidskrachten te vervangen, met bijkomende voordelen zoals snelheid en veiligheid. De grootste verwachting is inzet van robotassistenten op de bouwplaats.

3D-printen

3D-geprinte materialen worden al steeds vaker gebruikt op bouwprojecten om materiaalkosten en doorlooptijd te reduceren en de veiligheid te vergoten. Er wordt geschat dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 40 procent van de wereldwijde verspilling. 3D-print technologie is in staat om complexe bouwontwerpen efficiënt te produceren, waardoor verspilling afneemt. 3D-print technologieën kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het maken van bekisting bij beton niet meer nodig is. Ook neemt 3D-printen de uitdagingen met betrekking tot het transporteren van materialen weg.

Internet of things

Internet of things is onder te verdelen in veiligheid management, voorspellend onderhoud, bediening op afstand, en gereedschappen voor vlootmanagement. Drie van deze onderdelen zullen kunnen zorgen voor een verstoring in het management.

Bediening op afstand zal in de komende vijf jaar voor het grootste percentage van de markt zorgen door de grote vraag naar machinebesturing en real-time monitoring. Gereedschappen voor vlootmanagement kunnen voordeel bieden met het tracken van bestellingen. Zo kunnen vertragingen en fouten gelijk gemeld worden bij managers. Ook kan monitoring van bouwvakkers qua productiviteit en locatie in kaart gebracht worden en daarna gestuurd worden.

Qua veiligheidsmanagement zullen draagbare apparaten steeds meer gebruikt worden in de toekomst, deze kunnen veel voordelen bieden bij veiligheid.  Zo kunnen (bijna)-ongelukken verzameld en geanalyseerd worden.

Robotic process automation (RPA) (in het Nederlands: het automatiseren van repetitieve handelingen door middel van software)

Digitale tweelingen zijn digitale versies van een fysieke werkwijze, bedrijfsmiddel of systeem dat voortdurend gesynchroniseerd wordt, zodat ze 1 op 1 zijn. Deze digitale tweelingen bieden veel potentieel voor BIM:

 • Veranderingen begrijpen en voorspellen
 • Voortdurend prestatietesten en dynamiek ondersteunen
 • Voorspellend onderhoud en intelligente aanbevelingen ondersteunen
 • Samenwerken met andere slimme infrastructuur

Digitale tweelingen zullen in de komende tien jaar de norm worden voor alle grote projecten. De grote voordelen van deze tweelingen zijn realtime conflict analyse en progressiemetingen. RPA is niet alleen voor de ontwerp- of beheer fase van een project. De technologie kan veel verschillende gestructureerde en logische taken uitvoeren.

Mogelijkheden van RPA voor ontwikkelaars en managers binnen de infrastructuur zijn:

 • Geautomatiseerd documenten beheer
 • Geautomatiseerde kosten monitoring
 • Geautomatiseerd schatten van productie

Kunstmatige intelligentie

McKinsey schat dat het gebruik van digitaal beheer en betrouwbaarheid programma’s de bereikbaarheid van het eigendom met 15% verhoogt en de onderhoudskosten met 25% verlaagt. Deze digitalisatie helpt betrouwbaarheidsteams om betere keuzes te maken op basis van duidelijkere informatie. Een sleutel element voor deze digitalisatie is de inzet van kunstmatige intelligentie om oude, slecht georganiseerde informatie om te zetten in bruikbare informatie.

Traditionele inspectie, onderhoud en herstel is reactief. Maar moderne veiligheid regelgeving  voorziet een proactieve benadering om problemen op te lossen. De voordelen van kunstmatige intelligentie binnen dit gebeid zijn:

 • Kostenbesparing door de automatisering van repetitieve taken
 • Standaardisering bij middelen, problemen en resoluties
 • Digitaliseren van alle inspectie- en monitortaken in één
 • Meer service en veiligheid door snellere reactietijd
 • Automatische synchronisatie tussen de werkelijkheid en de digitale representatie.

Wij zien deze innovaties steeds meer onderdeel worden van de civiele techniek in de toekomst. Wij blijven graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en delen deze graag met u.

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de heer Theo Megens tel: 0418 654901 of via mail: theo.megens@megaborn.com

Bron: BrainCreators. (2020) The 5 innovations that will disrupt civil infrastructure management. Geraadpleegd van https://www.braincreators.com/braincreators-turning-ai-technology-into-accessible-software

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang