Meerwaarde van verkeerssimulatie

Met een verkeersmodel kan een toekomstige situatie in beeld worden gebracht. In bijna alle gevallen is de basis van een verkeersmodel een goed nagebootste huidige situatie. De huidige situatie in het model moet zoveel mogelijk lijken op de situatie zoals die buiten zichtbaar is. Vanuit de geijkte situatie kunnen effecten van aanpassingen aan de infrastructuur of aanpassingen in het verkeersaanbod (verkeersintensiteiten) op de doorstroming gesimuleerd worden. Op deze manier kunnen we het oplossend vermogen en eventuele neveneffecten van een infrastructurele maatregel vooraf inzichtelijk maken. Of we kunnen nagaan of een bestaande verkeerssituatie over 10 jaar nog voldoende capaciteit heeft, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van een beoogde nieuwbouwontwikkeling.

Onze instrumenten

Bij Megaborn werken we met de modelsoftware van PTV Group. PTV Group is ontwikkelaar en leverancier van ‘s wereld meest vertrouwde software voor verkeer- en vervoersprognoses. Met de dynamische modellen van Vissim voeren we gedetailleerde simulaties uit op microscopisch niveau. De simulaties gebruiken we voor het maken van kwantitatieve analyses en professionele visualisaties.

Ook kunnen wij ook studies uitvoeren met behulp van bestaande regionale verkeersmodellen.

Verkeersmodellen en UAV-gc

Megaborn heeft voor diverse projecten verkeersmodellen ontwikkelt met Vissim, onder andere voor het gebruik bij UAV-gc contracten. Dit door een model op te stellen voor de gemeente waar aannemers zelf mogelijke oplossingsrichtingen in kunnen simuleren. Op deze wijze is het effect van de gekozen oplossing(en) direct inzichtelijk, voor nu en in de toekomst. Hiermee krijgt u gegarandeerd de best mogelijke oplossing voor uw budget en laat u de volledige vrijheid aan de opdrachtnemer om een goede oplossing voor de aanwezige problematiek te ontwikkelen.

De mogelijkheden en werking van verkeersmodellering

Bent u geïnteresseerd in de brede mogelijkheden of werking van verkeersmodellen? Neem dan contact op met henk.van.de.langemheen@megaborn.com of jos.groothuis@megaborn.com

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang