Ruim baan voor de voetganger

Door: ir. Henk van de Langemheen, projectmanager mobiliteit en infrastructuur

Voetganger ondergeschoven kindje in dichtbevolkt Nederland

Op dit moment zijn we beperkt in onze bewegingsvrijheid door het coronavirus. Nu werken velen van ons thuis en zijn er geen files op de wegen. De lucht wordt weer schoner. We moeten in de openbare ruimte anderhalve meter afstand van elkaar houden. Voor hoelang nog? Een goed moment te reflecteren op de effecten van ons verplaatsingsgedrag en om na te denken over hoe we ons in de toekomst willen verplaatsen.

De wereldbevolking neemt toe, de aarde warmt op. Het tegengaan van luchtvervuiling en hittestress in stedelijke gebieden staat hoog op de politieke agenda. Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw bepaalt de auto in steeds grotere mate het straatbeeld. Parkeernormen voor nieuwe woonwijken werden opgeschroefd om onze heilige koe zo dicht mogelijk bij de woning te kunnen plaatsen. Het autobezit neemt nog steeds toe. Verreweg de meeste investeringen in weginfrastructuur zijn autogericht. Toch dringt het besef door dat we op deze voet niet door kunnen gaan. De wal zal op een gegeven moment het schip keren. De laatste jaren zien we meer aandacht voor de fiets. De investeringen het openbaar vervoer daarentegen blijven achter. Maar hoe zit het met de voetganger? Dit lijkt een ondergeschoven kindje in ons dichtbevolkte Nederland.

In Genève, Brussel en Wenen krijgen voetgangers steeds meer prioriteit. Brussel start vanaf mei met het voetganger- en fietsvriendelijk maken van de gehele binnenstad om de mensen meer ruimte te geven vanwege het coronavirus. De ruimte is nodig om anderhalve meter afstand te kunnen houden als de lockdown langzaamaan wordt opgeheven. De maximumsnelheid binnen de ringweg van Brussel wordt teruggebracht naar 20 km/uur. Ook Megaborn zet in op voetgangersvriendelijke verblijfsgebieden. Nu om de 1,5-meter-economie handen en voeten te geven,  maar ook voor later wanneer er een vaccin is gevonden en iedereen weer dichtbij elkaar kan komen. Voetgangersvriendelijke gebieden bieden namelijk grote voordelen voor de gezondheid, de economie, het milieu en het efficiënt gebruiken van stedelijke ruimte. Een prettige leefomgeving en elkaar ontmoeten in de buitenruimte heeft grote waarde. In het bijzonder voor mensen die geen gebruik (meer) maken van auto’s zoals kinderen en mensen op leeftijd. De auto moet letterlijk aan de kant om ruim baan te maken voor de voetganger. Het vraagt lef van bestuurders om dergelijke beleidskeuzes te maken.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Henk van de Langemheen via henk.van.de.langemheen@megaborn.com.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang