Verkeer
Infra
Mobiliteit

Schoonrewoerd

Update 13-03-2019
Momenteel is Baars bezig met de laatste werkzaamheden op de brug richting de Steenovenweg. Zij wachten nog op de leverantie van enkele materialen om het werk af te ronden. Naar verwachting worden begin week 12 de laatste materialen geleverd en wordt de brug eind week 12 weer opengesteld voor het verkeer.

Bouwplan Prinses Amaliastraat

De bouwwerkzaamheden van de laatste 8 woningen in het plan zijn nagenoeg gereed. Alle woningen zijn verkocht en zoals u heeft kunnen zien is er een aanvang gemaakt met het aanbrengen van de bestrating voor deze 8 woningen. Volgende week wordt ook in het noordelijk deel begonnen met het vervangen van de betonplaten door definitieve bestrating. Hiervoor zal het doorgaande verkeer moeten worden gestremd en zullen er tijdelijk een aantal parkeerplaatsen niet gebruikt kunnen worden.

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken hebben wij onderstaande werkwijze met de aannemer afgestemd.

Werkwijze en globale planning

Zuidelijk deel

Het straatwerk voor de laatste 8 woningen zal naar verwachting deze week gereed zijn waarna er weer voor de deur geparkeerd kan worden.

Noordelijk deel Het noordelijk deel van de Prinses Amaliastraat en het nieuwe stukje Steenovenweg zal in fasen worden gemaakt. Een fase is ca 30m straatlengte en betreft 2 werkvakken. In het 1e vak wordt het voorbereidende werk zoals het verwijderen van betonplaten/tijdelijke verhardingen, het op hoogte brengen van de wegfundering, het aanbrengen/stellen van de kolken etc. gedaan. In het 2e vak wordt vervolgens de bestrating aangebracht. Zodra de bestrating gereed is schuift de volgende fase ca 15m op. Na 9 fasen en ca 8 (werk)weken is dan al het straatwerk aangebracht . Zie onderstaande afbeeldingen.

De woningen zijn altijd te voet en met de fiets aan de hand te bereiken. Met de auto kunt u of van de zuidkant of van de noordkant tot aan het werkvak komen. Omdat er per fase gemiddeld 8 p-plaatsen en 2 inritten niet zijn te gebruiken wordt langs de Steenovenweg een tijdelijke parkeervoorziening van rijplaten gemaakt voor 10 auto’s.

Met deze fasering wordt de planning ingeschat op 32 werkbare werkdagen. In de praktijk zal dit een week of 8 worden; e.e.a. strek afhankelijk van het weer.

De bedoeling is om komende maandag de parkeervoorziening te maken en met de 1e fase te beginnen.

Wellicht ten overvloede: gedurende deze werkzaamheden zijn de p-plaats van de kerk en de grote p-plaats/speelveld alleen via de zuidzijde bereikbaar.

Groen

Als de werkzaamheden volgens planning verlopen en er niet te veel onwerkbaar weer is, zal het straatwerk eind maart gereed zijn. Aansluitend zullen dan de bomen en blokhagen worden aangeplant. Voor de feestweek eind april zullen dan alle werkzaamheden afgerond zijn.

Contact

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de uitvoerder Casper Hijkoop (06-22996370) van aannemingsbedrijf Baars, of met de opzichter Joris Gijsbers (06-21325168) van Megaborn

Voor algemene vragen kunt u terecht bij ondergetekende namens Dorp & Dorp Vastgoed B.V. Hij is te bereiken via e-mail: peter.zwamborn@megaborn.com

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen