Verkeer
Infra
Mobiliteit

Doelstellingen

Binnen de centrumvisie Maarheeze als eerste speerpunt uitvoering geven aan het creëren van een leefbare en veilige Stationsstraat en omgeving. Waarbij toekomstige ontwikkelingen in en buiten het plangebied mogelijk blijven.

Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende subdoelen:

Subdoelstellingen:

  1. Het herstellen van de dorpse sfeer en uitstraling en creëren van een echte dorpsstraat en een plek om te verblijven, te ondernemen en elkaar te ontmoeten.
  2. Het realiseren van een uitstraling (ontwerp) van de straat die aansluit bij de ruggengraat functie, integrale herinrichting en (huidig) gebruik van de openbare ruimte.
  3. Het verminderen van het gevoel van onveiligheid, bevorderen van langzaam verkeer en ontmoedigen van snel en zwaar verkeer
  4. Binnen heldere kaders in samenwerking met de belanghebbenden (stakeholders) komen tot een zoveel mogelijk gedragen en uitvoerbaar plan.
  5. Herinrichten in samenhang met andere kruispunten en de omgeving van de vml. St. Jozefschool.
  6. Bij het ontwerp rekening houden met het waterbergend vermogen van de straat bij zware buien.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen